Cilj kolegija Kurikulum ranog odgoja je osposobljavanje studenata/ica da putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature te raspravama na seminarima ovladaju temeljnim spoznajama povezanim s kurikulumom ranog odgoja i njegovim posebnostima. Specifični ciljevi ovog kolegija su osposobljavanje studenata/ica za prepoznavanje i razumijevanje povezanosti kurikuluma ranog odgoja s odgojno–obrazovnom praksom, kulturom i cjelokupnim kontekstom ustanove ranog odgoja te osposobljavanje studenata/ica za samostalno i kritičko vrednovanje različitih dimenzija odgojno–obrazovne prakse i kurikuluma.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124376
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski