Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u povijest i teoriju romana na engleskom jeziku. Štivo uključuje romane iz razdoblja pojave romana kao žanra početkom 18. stoljeća pa sve do druge polovice 20. stoljeća, te teorijske tekstove. Kolegij se bavi pristupima definiciji romana kao žanra, pitanjima povijesnog konteksta u kojem se roman javlja i mijenja, te pitanjima periodizacije povijesti romana.  


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125363
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski