Uvođenje studenata u područje seksualne pedagogije; upoznavanje s pedagogijskom perspektivom u odnosu roda, seksualnosti i obrazovanja; razvijanje kritičko-pedagoškog pristupa različitim aspektima seksualnosti; usvajanje znanja potrebnih za istraživanje seksualnosti iz pedagogijske perspektive; priprema za implementaciju stečenih znanja u odgojno-obrazovnoj praksi.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52624
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni