Uvođenje studenata u područje interkulturne pedagogije; upoznavanje s različitim teorijskim pristupima, konceptima i modelima multikulturnog i interkulturnog obrazovanja,; razvijanje kritičko-pedagoškog pristupa poimanju različitosti u obrazovanju; usvajanje znanja potrebnih za istraživanje odgojno-obrazovne stvarnosti iz kritičke interkulturne perspektive; priprema za implementaciju stečenih znanja u odgojno-obrazovnoj praksi.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 186477
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni