Kolegij je namijenjen studentima češkog, slovačkog i ukrajinskog jezika na diplomskom studiju nastavničkog smjera. Izvodi se kao seminar u ljetnom semestru u sklopu kojega studenti odrađuju i stručnu praksu iz Metodike.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124487
Broj ECTS bodova: 5