Kolegij će pružiti uvid u povijesne, društvene i kulturne okolnosti razvoja srednjovjekovnoga kazališta u Hrvatskoj i Europi naglašavajući njihov utjecaj na sadržajne, oblikovne i funkcionalne aspekte pojedinih izvedbi. Pružit će osnovne informacije o najvažnijim dramskim i izvedbenim vrstama pod utjecajem religijske i/ili svjetovne kulture, njihovim razlikovnim značajkama te posebnostima produkcije i recepcije, poput uprizorenja na mjestima druge primarne namjene. Povijesna saznanja povezat će se sa suvremenim obnovama srednjovjekovnih izvedbi kao i njihovim obuhvatnijim utjecajima na kazalište 20. i 21. stoljeća na razini sadržaja, žanra, prostornih odnosa i očekivane recepcije. Pojedini će primjeri biti predočeni i analizirani kroz dostupne snimke kazališnih predstava.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198923
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski