Kolegij obuhvaća pregled modela evolucije čovjeka, osnovne značajke materijalnih kultura, promjene okoliša, glavna nalazišta, temeljne spoznaje o tipovima staništa te strategijama preživljavanja na prostoru Afrike, zapadne Azije i Europe, s posebnim naglaskom na hrvatska nalazišta tijekom paleolitika i mezolitika (PD, 6 ECTS).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64241
Broj ECTS bodova: 6