Ovaj kolegij studente uvodi u razne aspekte američkog modernizma: ideološke, tematske, naracijske i stilske. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pripovjedača i pjesnika ovoga razdoblja s posebnim obzirom na novelu i roman. Kolegij će između ostalog pokušati prikazati neke od središnjih tema tog razdoblja u SAD-u, a to su: Prvi svjetski rat, sekularizacija i urbanizacija, emancipacija žena i etničkih grupa, egzodus američkih pisaca u Europu dvadesetih godina, nagli razvoj potrošačkog društva, ekonomska kriza i skretanje ulijevo uz  porast društvene kritike tridesetih godina (npr. John Steinbeck i Richard Wright). Kolegij se također bavi naracijskim i stilskim eksperimentima koji su obilježili (američki) modernizam u užem smislu riječi (Sherwood Anderson, F. S. Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Passos, a posebno William Faulkner). Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova (pet mahom kraćih romana i pregršt novela i eseja te primjeren broj sekundarnih tekstova).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142697
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski