Definiranje rečenice;  temeljno ustrojstvo rumunjske rečenice (kanonski modeli); vizualizacija sintaktičkih struktura; pristupi sintaktičkoj analizi rečenice; redoslijed elemenata u linearnom slijedu; pregled modaliteta i formi rumunjske rečenice; složena rečenica: tumačenje načina formiranja, sastavni elementi i njihovi odnosi; subordinacija: zavisne rečenice primarnih funkcija, zavisne priložne rečenice, zavisne rečenice druge razine udaljenosti i njihova svojstva – subordinatori, glagolski način i vrijeme, mjesto u linearnom poretku u odnosu prema glavnoj rečenici.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52177
Broj ECTS bodova: 5