Kolegij studente preddiplomskoga studija upoznaje s važnim segmentom umjetničke baštine kontinentalne Hrvatske XVII. i XVIII. stoljeća, uključene u širji kontekst srednjoeuropske i talijanske barokne skulpture. Kolegij će ostvariti pregled faza razvitka barokne skulpture na području kontinentalne Hrvatske, predstavljen kroz sfere stilskih tjecaja, naručiteljstva, namijene te materijala i tehnika. Studenti će se upoznati s istaknutim pojedinačnim ostvarenjima i ansamblima barokne skulpture na području kontinentalne Hrvatske, opusima značajnih umjetnika i njihovim vezama s umjetničkim središtima poput Graza, Beča ili Venecije.

1.       tjedan: Skulptura prve polovice i sredine XVII. stoljeća (maniristička skulptura i altaristika: Hans Ludwig Ackermann i Ergelski oltar; oltari iz Remetinca i Vukovoja; Kozma Muller i stari portal zagrebačke katedrale).

2.       tjedan: Ivan Jakob Altenbach (ansambli i pojedinnačni oltari u Zagrebu, Varaždinu, Lepoglavi i Dropkovcu; kamena skulptura I. J. Altenbacha; ornamentika manirističke hrskavice).

3.       tjedan: Terenska nastava u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske na zagrebačkom Gradecu (djela I. J. Altenbacha; Francesca Robbe; Antuna Josipa Quadrija).

4.       tjedan: Ivan Komersteiner i njegova radionica (Komersteinerova djelatnost u Ljubljani i Zagrebu; ikonografija svetih ugarskih kraljeva; oživljeni smisao za arhaično i oltari za zagrebačku katedralu; ornamenika baroknoga akanta; Komersteinerova radionica i sljedbenici).

5.       tjedan: Terenska nastava u Muzeju za umjetnosti  obrt (Komersteinerove skulpture i dijelovi oltarâ sv. Marije i sv. Ladislava iz zagrebačke katedrale; Oltar iz Remetinca).

6.       tjedan: Pavlinska i franjevačka kiparska radionica (Toma Jurjević i Pavao Bellina; Dionizije Hoffer i Ivo Schweiger; pavlinska i franjevačka ikonografija; utjecaj tirolskoga baroknoga kiparstva).

7.       tejdan: I. pismeni kolokvij; Štajerski kipari u Hrvatskoj (Barokno kiparstvo Graza; Marx Schokotnigg; Joseph Schokotnigg i oprema crkve Majke Božje Snježne u Belcu).

8.       tjedan: Barokni kipari u Varaždinu i Zagrebu (Ivan Pittner; Ivan Adam Rosemberger; Drvorezbarska radionica biskupa Branjuga; Josip Winacht; Josip Stallmayer).

9.       tjedan: Terenska nastava u Muzeju Grada Zagreba (kiparska djela iz crkve sv. Marka i zagrebačke katedrale).

10.   tjedan: Djela kiparske obitelji Straub u Hrvatskoj (srednjoeurospka skulptura i obitelj Straub; djela Filipa Jakova, Josipa i Franje Antuna Strauba u Hrvatskoj).

11.   tjedan: Barokna skulptura u Slavoniji; Kiparstvo kasnoga baroka i rokokoa (utjecaj Beča i altaristički ansambli u Osijeku, Požegi i Kutjevu; Jožef Holzinger, Veit i Aleksij Königer; rokoko u skulpturi i ornamentici).

12.   tjedan: Mramorna skulptura (mramorni oltari i skulpture u zagrebačkim crkvama i crkvama hrvatsko-kralnjske franjevačke provincije; altaristi i kipari od Paola Callala do Sebastiana Petruzzija; zagrebački opus Francesca Robbe).

13.   tjedan: Terenska nastava u zagrebačkoj katedrali i crkvi sv. Marije od Pohoda na Dolcu (mramorni oltari i skulpture Mihaela Cusse, Paola Callala, Francesca Rottmanna i Sebastiana Petruzzija).

14.   tjedan: Javna i funeralna skulptura (uloga javne i funeralne skulpture u Poslijetridentskom razdoblju; tipologija i ikonografija; komemorativna skulptura i portretne biste).

tjedan: II. pismeni kolokvij; Zaključna razmatranja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198917
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski