Kolegij se bavi osnivanjem provincija u sklopu širenja Rimske Republike i Rimskog Carstva.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142626
Broj ECTS bodova: 5