Terminološka i pojmovna određenja: permanentno obrazovanje/učenje, rekurentno/povratno obrazovanje, doživotno obrazovanje/učenje, daljnje obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje/učenje. Koncepti organizacije koja uči (learning organization) i  društva koje uči/društva znanja (learning society). Europa kao društvo znanja (orijentacija Europske unije). "Memorandum Europske unije o cjeloživotnom učenju". Hrvatska prema društvu koje uči (program HAZU). Nove informacijske tehnologije u cjeloživotnom učenju. Upravljanje znanjem u društvu znanja. Gospodarstvo temeljeno na znanju (knowledge economy).  Implikacije cjeloživotnog obrazovanja na obrazovnu politiku i praksu obrazovanja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36698
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski