Sadržaj kolegija bavi se posljednjim lovcima skupljačima i njihovom prilagodbom u promijenjenom i dinamičnom okolišu postglacijala. Daje široki pregled tehnologije i kulture mezolitičkih zajednica od početka holocena do pojave prvih zemljoradničkih zajednica.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170515
Broj ECTS bodova: 3