Ovaj uvodni kolegij daje pregled temeljnih teorija, metoda i tehnika antropološke arheologije kao kulturalne antropologije prošlosti, kroz primjere iz različitih vremenskih razdoblja i geografskih područja

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52349
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski