Temeljito upoznati tekst romana i ukupno djelo MIguela de Cervantesa, te razdoblje u kojem je roman napisan. Predavanja - 2 sata, seminar - 1 sat

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124509
Broj ECTS bodova: 5