Metodika nastave sociologije. Studenti sociologije nastavničkog usmjerenja Filozofskog fakulteta u Zagrebu slušanjem ovog kolegija steći će znanja i vještine potrebne za uspješno vođenje nastave sociologije i drugih predmeta koje mogu predavati u srednjim školama i gimnazijama. U rasponu od osnovnih do naprednih nastavnih tehnika i metoda, studenti će biti osposobljeni koristiti se ukupnim stečenim spoznajama tijekom studiranja u svrhu njihovog prenošenja na svoje učenike. Pored toga, studente se svim ključnim programskim i organizacijskim zahtjevima nastavničke (učiteljske) profesije. Kroz predavački, seminarski i vježbovni dio nastoji se postići cjelovita edukacija budućih nastavnika sociologije kako bi potpuno samostalno mogli postavljati i ostvarivati obrazovne i odgojne ciljeve nastave u gimnazijama i srednjim školama.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124490
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni