Studenti se uvode u sintaktičku terminologiju mikrosintakse, na temelju tekstova izdvajaju različite tipove nominalnih i verbalnih sintagmi te određuju njihove sintaktičke odnose i mogućnosti preoblika. Zatim se pristupa analizi temeljnih dijelova jednostavne rečenice i prikazuju se sličnosti i razlike između hrvatskih i poljskih sintaktičkih odnosa sročnosti, rekcije i semantičke pripadnosti. Na makrosintaktičkom planu studentima se pokazuju osnovne razlike između koordinacijskih i subordinacijskih sintaktičkih odnosa u poljskim i hrvatskim surečenicama te se izdvaja poljski pogled na formalno-semantičke modele složenih rečenica u suvremenoj poljskoj sintaktičkoj literaturi.   

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51445
Broj ECTS bodova: 5