Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim pojmovima francuske leksikologije, mehanizmima leksičke tvorbe, organizacijom leksičke građe francuskoga jezika kao i s teorijskim pristupima i modelima leksikografske obradbe te istaknuti značenje sustavnoga prikaza i obradbe leksičke građe s različitih lingvističkih i kulturoloških stajališta.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142511
Broj ECTS bodova: 3