U ovom kolegiju upoznat ćete se s glavnim psihologijskim pojmovima, razvojnim teorijama, teorijama učenja, načinima planiranja i vrednovanja poučavanja, motivacijom i discipliniranjem učenika, poticanjem pozitivnog okruženja za učenje i suradnjom s roditeljima.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120082
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski