Kolegij se bavi odnosom povijesti knjige i povijesti književnosti. Tokom prvog dijela semestra bit ce prikazan razvoj povijesti knjige kao pristupa koji se od početka 1980-ih oblikuje pod utjecajem različitih pristupa i škola (poput francuske škole "Annales" i kulturne historije) kao i pod širim utjecajem pojedinih društveno-humanističkih disciplina (bibliografija, povijest, sociologija, antropologija). U drugoj polovici semestra bit ce obrađena pojedina tematska područja i metodološke inovacije koje povijest knjige nudi povijesti književnosti, a to su napose povijest autorstva, povijest izdavaštva važna za razumijevanje i proučavanje konkretnog historijata transmisije tekstova te povijest čitanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125456
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski