Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36047
Broj ECTS bodova: 6