Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125535
Broj ECTS bodova: 3