Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184173
Broj ECTS bodova: 4