Kolegij razvija prijašnje znanje dovodeći ga na razinu srednje do niže-napredni razine. Studenti poboljšavaju svoje jezične sposobnosti. Kolegij obuhvaća: aktiviranje i proširivanje gramatike pomoći morfoloških i sintaktičkih vježbi, usmenu i pisanu komunikaciju i izražavanje, razvijanje slušanja i sposobnosti raspravljanja, razvijanje vokabulara, analiza autentičnih tekstova vezani za Češku realnost danas.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51868
Broj ECTS bodova: 5