Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46820
Broj ECTS bodova: 1