Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184174
Broj ECTS bodova: 4