Cilj i zadaci kolegija: Domski odgoj

Uvođenje studenata u osnovne spoznaje o važnosti domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja - putem samostalnog i kritičkoga proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematizirani uvid u domsku pedagogiju kao jednu od sastavnice institucionalnoga odgoja i obrazovanja.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51404
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski