Proširivanje osnova češkog jezika: fonetske vježbe, deklinacije, izabrane konjugacije, pravopis. Naprednija konverzacija, pisanje, čitanje i prepričavanje tekstova, usvajanje vokabulara.

Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51870
Broj ECTS bodova: 5