Na kolegiju će se teorijski i praktički izučavati teme iz semiologije u društvenome kontekstu, i to bez obzira da li je riječ o intencionalnoj ili  neintencionalnoj komunikaciji.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118141
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski