Na ovom se kolegiju studenti upoznaju s temeljnim postavkama i pojmovima Kognitivne lingvistike kao cjelovitog teorijskog okvira. Kolegij nosi 5 ECTSa. PD

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51690
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski