Sadržaj kolegija:

Kolegij je zamišljen kao uvodni pregled talijanske književnosti, od početaka do suvremenosti te seminarsko čitanje izabranih tekstova iz  talijanske poezije i proze. Književnopovijesni pregledi popraćeni su seminarskim čitanjima izabranih tekstova talijanske književnosti od 13. do 20. st.

 

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje razdoblja i pravaca talijanske književnosti, od početaka do suvremenosti. Stjecanje temeljnih znanja iz talijanske metrike, versifikacije i stilistike te razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36050
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski