Ciljevi kolegija: 

Upoznavanje s djelom N. Machiavellija. Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja Machiavellijevih tekstova u izvorniku.

Sadržaj kolegija: 

Unutar kolegija studentima će se pružiti pregled Machiavellijeva vremena, života i djela, s posebnim naglaskom na Vladara i Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija.

Na seminarskim čitanjima, pojedinačnim i zajedničkim, provjeravat će se i utvrđivati poznavanje i mogućnost interpretacije izabranih tekstova.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198900
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski