Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125612
Broj ECTS bodova: 5