Kao preduvjet razumijevanja fonoloških klasifikacija, kolegij u svom početnom dijelu obuhvaća upoznavanje elementarnih fonetskih znanja o percepciji i produkciji glasova ljudskoga jezika/govora, njihova akustička i, prije svega, artikulacijska svojstva te načine njihova bilježenja (IPA). Upoznavanje fonološke teorije i metodologije kreće od pitanja kako se ogromna glasovna raznolikost organizira u formalne i funkcionalne fonološke obrasce u različitim jezicima.
Upoznavanje s različitim fonološkim teorijama (tradicionalna fonologija, teorija distinktivnih obilježja, autosegmentalna fonologija) podrazumijeva upoznavanje s osnovnim fonološkim jedinicama (segmentalim i suprasegmentalnim) te različitim razinama i pravilima njihova organiziranja. Kao temeljne jedinice fonološke reprezentacije i upotrebe razmatraju se fonem, distinktivno obilježje i slog.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51688
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski