1. tjedan: Upoznavanje s planom i programom. Ponavljanje i sistematizacija obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik V
2. tjedan: Glagoli SER /ESTAR , sistematizacija ; gramatički zadaci, prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura
3. tjedan: Glagoli SER/ESTAR ( specifične uporabe, pasiv); Sistematizacija (osobne zamjenice)
4. tjedan: Obrada teksta I( vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst)
5. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
6. tjedan: Prijedlozi – ponavljanje i sistematizacija gramatički zadaci, prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura
7. tjedan: Prijedlozi uz glagole i pridjeve. Sistematizacija (prilozi, veznici)
8. tjedan: Prijedlozi u idiomatskim izrazima
9. tjedan: Obrada teksta II vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst); gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura
10. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
11. tjedan: Tvorba riječi (složenice, izvedenice)
12. tjedan: Frazeologija (fraze i idiomi); skraćenice
13. tjedan: Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst). Infinitiv, gerund, particip u zavisnoj rečenici
14. tjedan: Gramatičke i leksičke vježbe ( sistematizacija i ponavljanje različitih gramatičkih kategorija)
15. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja.
Studenti su dužni samostalno obraditi još jedan tekst – novinski članak ili kratki literarni tekst. 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52162
Broj ECTS bodova: 4