1. Upoznavanje s programom
2. Gramatička i leksička  analiza teksta I.
3. Zavisne rečenice i veznici. Red riječi u rečenici  Loci a persona.
4. Uporaba infinitiva, gerunda i participa. Perífrasis verbales. Loci a re.
5. Prijedlozi (ponavljanje i sistematizacija). Prijedlozi uz glagole i pridjeve i u idiomatskim izrazima. Tradicionalne predrasude
6. Bezlične strukture. Pasiv. Figure izraza
7. Glagoli SER i ESTAR. Verbos de cambio. Figure misli
8. Uporaba glagola specifične semantičke vrijednosti. Prikazivanje filma
9. Gramatička i leksička  analiza teksta I: Diskusija o prikazanom filmu
10. Enfatični i reiterativni oblici. Primjer književnog teksta
11. Specifičnosti osobnih zamjenica. Stilske figure
12. Specifičnosti člana i determinativa.  Od teksta do slike
13. Gramatička i leksička  analiza teksta I.
14. Tvorba riječi (derivacija i kompozicija). Tvorba složenica. Tuđice u španjolskom jeziku.
15. Frazeologija (frazemi i narodni izričaji)


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124512
Broj ECTS bodova: 5