Ciljevi stručno-pedagoške prakse su upoznavanje značajki ustanove ranog odgoja, upoznavanje organizacije odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi ranog odgoja, upoznavanje uloge pedagoga u ustanovi ranog odgoja te razvijanje vještine promatranja, dokumentiranja i interpretiranja odgojno-obrazovnog procesa.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 124381
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski