Kolegij se temelji na razvijanju jezične i komunikacijske kompetencije kroz usvajanje leksika i gramatičkog gradiva s posebnim osvrtom na sintaksu člana i prijedloga, uporabu glagolskih vremena i načina u zavisnim rečenicama, razlikama funkcionalnih stilova te uvježbavanju struktura radi postizanja napredne razine poznavanja francuskog jezika. Sup(r)ostavljanje struktura francuskog i hrvatskog jezika pridonosi uočavanju interferencijskih poteškoća i razvijanju strategija samostalnog rada na jeziku.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125828
Broj ECTS bodova: 4