Kolegij se temelji na razvijanju jezične i komunikacijske kompetencije kroz usvajanje leksika, gramatičkog gradiva, sup(r)ostavljanje struktura francuskog i hrvatskog jezika i uočavanje interferencijskih poteškoća. Nijansira se izražavanja kroz standardne i nestandardne uporabe jezika, kreativno pisanje, preformuliranje i sažimanje složenijih specijaliziranih tekstova, samostalna izlaganja i diskusije na teme iz aktualnog života i različitih struka sa cilijem postizanja vrsne razine poznavanja francuskog jezika.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124282
Broj ECTS bodova: 3