Na kolegiju se obrađuje glasovni inventar i fonološki sustav suvremenoga slovačkoga književnog jezika, podjela fonema prema artikulacijsko-akustičkim obilježjima, kombinatorna i fonotaktička pravila, suprasegmentalna fonološka obilježja i pravila distribucije kvantitete.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142686
Broj ECTS bodova: 5