Obrane diplomskih radova - Odsjek za filozofiju (Mia Vodopija)
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 127547
Broj ECTS bodova: 10
Semestar: zimski