Što je obavijest? Nosioci obavijesti u tekstu. Crpljenje obavijesti. Prepoznavanje i klasifikacija naziva. MUC konferencije (Message Understanding Conferences). Preciznost, odziv i F-mjera. Sustavi za prepoznavanje i klasifikaciju naziva. Računalnolongvistički sustavi zasnovani na pravilima i sustavi zasnovani na strojnom učenju. Resursi i strategije za izradu sustava. Izrada pravila sustava za prepoznavanje i klasifikaciju naziva.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52301
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski