Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim litavskim jezikom, njegovim gramatičkim sustavom, povijesnim razvojem i važnošću za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika. Usvajanjem gradiva kolegija stječu se osnove gramatike i vokabulara za daljnje učenje litavskoga jezika i potpunije razumijevanje indoeuropske fonologije i morfologije.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 70968
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski