Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52167
Broj ECTS bodova: 6