Kolegij se temelji na usvajanju nastavnih jedinica i materijala u svrhu prepoznavanja, razumijevanja i analize slozenijih mirfosintaktickih, sintaktickih i semantickih strukutura portugalskog jezika. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52167
Broj ECTS bodova: 6