Kolegij se temelji na usvajanu nastavnog sadrzaja u svrhu prepoznavanja, razumijevanja i analize slozenih sintaktickih i semantickih struktura portugalskog jezika.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52171
Broj ECTS bodova: 6