Kolegij se temelji na usvajanju nastavnig sadrzaja u svrhu prwpoznavanja, razumijevanja i analizeosnovnih morfosintaktickih, sintaktickih i semantickih struktura portugalakig jezika. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36047
Broj ECTS bodova: 6