Cilj seminara je savladavanje osnovnih znanja o svakodnevnom životu u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj Europi kao i njihove razlike u pojedinim dijelovima. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija, te se koristiti stručnom literaturom u samostalnom radu. Povijesni izvori nisu uvijek dostatni da se dovoljno duboko i cjelovito rasvijetli život na nekom prostoru. Rekonstruirati život u srednjem vijeku ponekad je vrlo teško. Cilj predmeta je usmjeriti studente da se neposredno približe terenu i samim, danas nestalim naseljima i da iz njihovih još uvijek prikrivenih izvora dobiju nove dodatne informacije o intenzitetu života na nekom prostoru. Nužno je poznavati arheološke metode rada rekonstruirati i cjelinu okoliša, jer je on značio ekonomsku osnovu od koje se živjelo. Nalazišta poput utvrde, naselja, crkve i groblja bit će prikazana u cjelini življenja kroz prizmu objekata, ali i pokretnih nalaza koji govore o životnom standardu i mogućim vezama s vanjskim svijetom.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51117
Broj ECTS bodova: 3