Pregled slovačke književnosti 20. stoljeća kroz portrete najvažnijih autora i prikaze njihovih opusa (s osvrtom na predstavnike realizma). Periodizacija slovačke književnosti u 20. stoljeću. Tumačenje najvažnijih književnih pravaca, stilova, poetika i slovačkih književnopovijesnih posebnosti. Karakterizacija slovačke moderne. Estetski pluralitet u književnosti između dva svjetska rata. Povijesni, politički i kulturni razvoj nakon 1945. godine, utjecaj komunističke ideologije na umjetnički izraz. Od totalitarizma, kroz liberalizaciju i „normalizaciju“ do potpunoga oslobađanja književnoga stvaralaštva nakon 1989. godine. Postmoderna i suvremeni trendovi.