Kolegij obrađuje propise i norme o upravljanju informacijskim i dokumentacijskim resursima u javnom i privatnom sektoru, načela i propise koji uređuju dostupnost i prava uporabe informacija, zaštitu osobnih i drugih podataka te propise koji uređuju arhivsku djelatnost.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124331
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski